WYRAŹ SWOJE POPARCIE I PODPISZ DEKLARACJĘ

poparcia dla zachowania w narodowym dziedzictwie kultury Rzeczypospolitej Polskiej „Katalogu Korwina” - bezcennego, renesansowego manuskryptu szkoły florenckiej, wpisanego na Światową Listę Programu UNESCO "Pamięć Świata" - najcenniejszego zabytku kultury w kolekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

PODPISZ DEKLARACJĘ

Zobacz więcej

Deklaracja poparcia

dla zachowania w narodowym dziedzictwie kultury Rzeczypospolitej Polskiej „Katalogu Korwina” - bezcennego, renesansowego manuskryptu szkoły florenckiej, wpisanego na Światową Listę Programu UNESCO "Pamięć Świata"- najcenniejszego zabytku kultury w kolekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu:

Poparło nas już 27456 osób

Licznik aktualizowany raz dziennie

„Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem”

My niżej podpisani, wyrażając wolę własną, a także wolę tych, których reprezentujemy poprzez sprawowane urzędy, apelujemy do Posłanek i Posłów na Sejm o odstąpienie od inicjatywy pozbawienia Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu znajdującego się w jej kolekcji bezcennego rękopisu. Bezcennego dla Torunia i Regionu, będącego nierozerwalną częścią duchowego i materialnego dziedzictwa narodowego Polski.

Kodeks ten jest wyjątkowy ze względu na jego wartość historyczną i artystyczną. Wykonany w technice pergaminowej, ozdobiony został przez mistrzów florenckiej szkoły malarstwa miniaturystycznego. Dziś stanowi jeden z 650 rozproszonych po całym świecie egzemplarzy tzw. rodziny corvinianów, do której należą ocalałe egzemplarze ze zbiorów dawnej biblioteki króla Węgier Macieja Korwina,obecnie wpisane na Światową Listę Programu UNESCO "Pamięć Świata". Na tle wszystkich corvinianów wyjątkowości naszemu manuskryptowi dodaje jego treść, bowiem jest ona poetyckim opisem tego zbioru.

Bibliotheca Corviniana, druga po watykańskiej najznamienitsza biblioteka epoki renesansu, nie przetrwała próby czasu. Po śmierci króla jej zasoby ulegały stopniowej degradacji i rozproszeniu. „Epistola …” trafiła do Torunia przez Italię lub Niemcy. A w roku 1594 została przekazana w darze przez toruńskiego mieszczanina do zasobów biblioteki Gimnazjum Akademickiego, nowopowstałej w Toruniu wyższej uczelni, której ranga i poziom kształcenia, podobnie jak poziom i ranga Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wileńskiego, stanowiły o sile i otwartości Rzeczypospolitej. Była wkładem i odpowiedzią mieszczan toruńskich i całych Prus Królewskich na przynależność do Rzeczypospolitej. Odtąd, jako nr 21 w księgozbiorze założonej wówczas biblioteki, przez wieki stanowi przedmiot pieczołowitej opieki i troski. Do dziś, tak jak pamięć o Mikołaju Koperniku, stanowi jeden z fundamentów naszej tożsamości narodowej i przynależności do świata kultury łacińskiej.

Dlatego, kiedy Polska jest wolnym, niepodległym Państwem, jesteśmy winni wdzięczność za ten dar minionym pokoleniom. I jesteśmy zobowiązani przekazać go następnym, aby nadal stał na straży prawdy historycznej i tożsamości narodowej.

Deklaracja poparcia

Pobierz skan deklaracji

dla zachowania w narodowym dziedzictwie kultury Rzeczypospolitej Polskiej „Katalogu Korwina” - bezcennego, renesansowego manuskryptu szkoły florenckiej, wpisanego na Światową Listę Programu UNESCO "Pamięć Świata"- najcenniejszego zabytku kultury w kolekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu:

Kodeks jest jednym z najcenniejszych rękopisów XV-wiecznych w Polsce. Znajduje się w Toruniu od XVI wieku i stanowi część zabytkowego księgozbioru Książnicy Kopernikańskiej. Z uwagi na okazaną mu troskę oraz ponad 400-letni okres przechowywania dzieła w Toruniu jest ono nierozerwalnie powiązane ze znajdującym się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO miastem oraz jego historią.

O manuskrypcie

Zdigitalizowany dokument

Do kolejnych obrad Sejmu RP na których może zapaść decyzja o losie manuskryptu

Podpisz deklarację
Dni
Godzin
Minut
Sekund

W związku z dużą liczbą pytań o Kodeks Macieja Korwina - pytacie o jego pochodzenie i historię,

znaczenie dla Torunia i Polski - prezentujemy wykład prof. Bartosza Awianowicza

"O ścisłych związkach Kodeksu Korwina z Polską".

O związkach Kodeksu Korwina z Polską

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom, które wspierają naszą inicjatywę.

Poparli nas

Apel Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zarząd Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu

ICOM Polska

Pobierz
Pobierz
Pobierz

Polska Akademia Nauk - Komitet Nauk o Sztuce

Czytaj więcej

Rada Naukowa PAN Biblioteki Gdańskiej

Pobierz

Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu

Pobierz
Czytaj więcej

Jak możesz pomóc?

Udostępnij tę stronę

Zachęć swoich przyjaciół i bliskich, aby również stanęli w obronie tego bezcennego zabytku XV-wiecznego piśmiennictwa.

Podpisz deklarację w obronie tego bezcennego XV-wiecznego zabytku

Podpisz deklarację

ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń

tel.: (56) 622 57 01

kodekskorwina@ksiaznica.torun.pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu